skip to Main Content

BSO

Het Mozaïek biedt zelf geen voor- en naschoolse opvang aan, maar brengt ouders in contact met de betreffende instantie. Ouders die via de school gebruik willen maken van BSO wordt verzocht contact op te nemen met de school.

TSO

De ouderbijdrage-TSO wordt begin september bepaald a.d.h.v. het aantal aanmeldingen. Ter indicatie; de ouderbijdrage voor het schooljaar 2022/2023 is 110 euro voor het 1e kind, 90 euro voor het 2e kind en 70 euro voor het 3e kind. Voor elk volgend kind is geen vergoeding verschuldigd. Deze financiële bijdrage is nodig voor de vergoeding die betaald wordt aan de TSO-ers, de kosten voor spelmaterialen en de kosten voor cursussen.

opvang-400×600
Back To Top