skip to Main Content

BSO

Het Mozaïek biedt zelf geen voor- en naschoolse opvang aan, maar brengt ouders in contact met de betreffende instantie. Ouders die via de school gebruik willen maken van BSO wordt verzocht contact op te nemen met de school.

TSO

Ouders die gebruik willen maken van de TSO moeten hun kind(eren) aanmelden door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en in te leveren op school. Het aanmeldingsformulier voor TSO is opvraagbaar bij de school.

De ouderbijdrage-TSO wordt begin september bepaald a.d.h.v. het aantal aanmeldingen. Ter indicatie; de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 was 110 euro voor het 1e kind, 90 euro voor het 2e kind en 70 euro voor het 3e kind. Voor elk volgend kind is geen vergoeding verschuldigd. Deze financiële bijdrage is nodig voor de vergoeding die betaald wordt aan de TSO-ers, de kosten voor spelmaterialen en de kosten voor cursussen.

Wanneer ouders ervoor kiezen geen gebruik te maken van de TSO, dienen ze zelf voor opvang van hun kinderen te zorgen. In incidentele gevallen kan er, na overleg met de TSO-coördinator, een uitzondering worden gemaakt. Ouders die voor hun kinderen geen gebruik maken van TSO, kunnen hun kinderen vanaf 12:50 uur op school laten komen.

opvang-400×600
Back To Top