skip to Main Content

Onderwijs op maat

Wij bieden onderwijs op maat. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen goed scoren op alle leergebieden. Daar zetten wij op in. Daarnaast willen wij ook andere talenten van kinderen naar stimuleren. Zo geven we op het Mozaïek bijvoorbeeld zelf muzieklessen, techniek(circuit) en programmeerlessen. Dit zijn belangrijke vaardigheden die onze leerlingen voor de toekomst ook nodig hebben.

ons onderwijs

Zorg en aandacht

We hebben zorg en aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen op onze school verrijking aangeboden en begeleiding gericht op de meta cognitieve vaardigheden. We hebben aandacht voor de schepping, voor cultuur en voor onze maatschappij.
In onze christelijke schoolcultuur zijn de Bijbel, Gouden en Zilveren weken en de Kanjertraining uitgangspunten als het gaat over de omgang met elkaar.

Poster_02

Kanjertraining

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top