skip to Main Content

Onderwijs op maat

Wij bieden onderwijs op maat. We vinden het belangrijk dat onze kinderen goed scoren op alle leergebieden en daar zetten we dan ook sterk op in. Daarnaast willen we ook andere talenten van kinderen naar boven halen en stimuleren. Zo geven we op school bijvoorbeeld programmeerlessen en doen we veel aan samenwerkend leren. Dit zijn belangrijke vaardigheden die onze leerlingen voor de toekomst hard nodig hebben.

 


Wat wij ook doen is jaarlijks met elkaar pannenkoeken eten op de laatste schooldag…..

ons onderwijs

Zorg en aandacht

We hebben zorg en aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen op onze school verrijking aangeboden en begeleiding gericht op de meta cognitieve vaardigheden. We hebben aandacht voor de schepping, voor cultuur en voor onze maatschappij. In onze christelijke schoolcultuur zijn de Bijbel en de Kanjertraining uitgangspunten als het gaat over de omgang met elkaar.

ons onderwijs 2

Kanjertraining

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top