skip to Main Content

Stichting LeerKracht

WIJ ZIJN EEN ‘STICHTING LEERKRACHT’ SCHOOL

Wij werken samen aan een verbetercultuur om ons onderwijs nog beter te maken. Maar hoe ziet zo’n cultuur eruit?

Drie randvoorwaarden

Wij werken met drie randvoorwaarden (ambitie, ritmiek en retrospective) die, samen met de vier leerKRACHT-instrumenten, de kern van leerKRACHT vormen:

  • Ambitie. Aan het begin van het schooljaar herijken wij als schoolteam onze ambities en bepalen wij aan welke onderwijsinhoudelijke thema’s jullie dit jaar willen werken. Voor het Mozaïek: differentiatie en begrijpend lezen.
    Deze thema’s zetten wij in een jaarbord, verdeeld over verschillende periodes. Ter voorbereiding op deze verbeterthema starten onze schoolcoaches, die de situatie in kaart brengen en op zoek gaat naar relevante bronnen. Dit groepje deelt deze kennis bij de start van het verbeterthema. Leraren gebruiken dit ter inspiratie voor de doelen en acties, waar ze aan werken.
  • Ritmiek. Vervolgens gaan wijj in (kleinere) teams van 6 tot 10 leerkrachten met deze thema’s aan de slag. Dat doen wij in periodes van 6 tot 8 weken. Elke periode starten wij met het omzetten van een thema in een concreet en haalbaar doel waar wij wekelijks aan werken.
  • Retrospective. Aan het einde van elke periode kijken wij als team terug naar ons doel en de onderlinge samenwerking. De werkvorm die wij hiervoor gebruiken heet ‘retrospective’ en leidt tot acties voor de volgende periode.

De LeerKracht aanpak

Back To Top