skip to Main Content

Schoolgids 2023 - 2024

In onze schoolgids 2023-2024 kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt. Welke zorg wij besteden aan de leerlingen. Welk pedagogisch en didactisch klimaat wij nastreven. Verder staan de belangrijkste regels over de gang van zaken vermeld.

We vertellen wat u, als ouders, mag verwachten van het Mozaïek en waarop u ons aan kunt spreken. Daarnaast staat in deze gids wat wij, als school, van u verwachten. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en zoek contact met ons.

In de bijlage treft u ook ons schoolondersteuningsprofiel aan. Dit ‘SOP’ is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die wij als individuele school binnen ons samenwerkingsverband kunnen bieden.

Schoolplan en schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolplan kunt u lezen wat de koers is van onze school voor de komende jaren.
Deze kunt u hier lezen. Jaarplan-Het Mozaïek – Haren-

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen wat wij als individuele school binnen ons samenwerkingsverband aan steun aan kinderen kunnen bieden. 2019 SOP SWV PO 20.01 model 2.0

Scholen op de kaart

Meer informatie over onze school kunt u ook lezen op de website scholen op de kaart.

Huiswerk en presenteren op het Mozaïek

Over huiswerk en leren presenteren (spreekbeurten) op het Mozaïek. Bijlage schoolgids – visie over huiswerk en presenteren – Kopie

Aanvraagformulier buitengewoon verlof

Aanvraagformulier buitengewoon verlof

Back To Top